LV1魔王与独居废勇者

  曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。                                                                      然后今天,魔王为了亲手打倒勇者麦克斯,沈睡了十年就急忙苏醒过来…!                                                                      在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里,                                                                      腐烂了的勇者和幼女魔王将会…!

导演:
编剧:
上映:
2023-07-03(日本)
片长:
每集22分钟
更新:
2023-12-16
集数:
第12集
最新可用网址获取:
http://www.xixidm.com(嘻嘻动漫)
切换深色外观
留言
回到顶部
加载中...